ICNLP Norden den 11 december 2023

Mikael Holm

Mikael Holm

Utbildningsföretag/Organisation
Nordic Institute of MTNLP AB

Hemsida
www.raedacoaching.se

E-mail
mikael@raedacoaching.se

Telefon
070-2625572

Certifierad
Datum: 2016-05-28, genom ICNLP Norden
Trainers: Eva Karlsson med assistent: Elene Uneståhl

Mikael Holm


© 2007 - 2023, ICNLP Norden