ICNLP Norden den 27 januari 2022

ICNLP Trainer Elene Uneståhl

Elene Uneståhl

Utbildningsföretag/Organisation
Nordic Institute of MTNLP AB

Hemsida
www.nordicinstitute.se

E-mail
elene@nordicinstitute.se

Telefon
019-24 64 20

Certifierad
Datum: 2002-03-13, genom ICNLP International
Trainers: Joseph O'Connor och Andrea Lages

Elene Uneståhl


© 2007 - 2022, ICNLP Norden