Du är här »  Certifiering 

Certifiering


Övergripande kriterier och riktlinjer


ICNLP Nordens certifieringsstandarder utgörs av kriterier och riktlinjer i form av tid och innehåll för certifieringsutbildningar på tre nivåer; Practitioner, Master och Trainer. Dessa standarder täcker också vad en deltagare måste veta och kunna uppvisa på varje nivå för att godkänd på en ICNLP träning.

Dessa riktlinjer täcker tre väsentliga områden:

  • Kunskap – Kunskap och metakognition på en lämplig nivå
  • Kompetens – Kompetensen för att uppnå önskat resultat
  • Handling - Personlig utveckling

NLP är ett komplext område som har vuxit kraftigt de senaste tjugo åren. Vi anser att det finns ett minimumkrav vad gäller antal timmar, prestation och kvalitet som behöver läggas ned för att nå varje steg i NLP. Det tar tid att bemästra värdefull kompetens. Det är därför vi sätter ett minimum på våra tidsgränser inom vår träning.

  • Kännedom om innehållet i NLP kan läras snabbt.
  • Kompetens inom NLP tar mycket längre tid.
  • Mästarskap inom NLP är en evigt pågående resa.

ICNLP Certifieringsstandard

Alla träningar utgår ifrån tre principer; Kunskap, Kompetens och Handling.

Bedömningen av hur väl kursdeltagarna uppfyller dessa tre principer görs
under hela träningen och avslutas med ett praktiskt moment samt skriftligt
test i slutet av kursen.

Utbildningslängd
Alla träningar, ”Practitioner”, ”Master Practitioner” och ”Trainer” omfattar minst
femton dagar och består av minst 120 timmars träning/utbildning
(lunchraster ej medräknade).

Norm och etik
All ICNLP träning som lärts ut av en ICNLP-tränare uppfyller de normer och
etiska regler som har fastslagits av ICNLP.

Certifiering
För att erhålla ett certifikat ska kursdeltagaren vara godkänd av ICNLP-tränarna på
någon (eller flera) av följande nivåer:

 

© 2007-2021, ICNLP Norden